Als je talenten de ruimte geeft, heeft dit consequenties!

Wat hebben mensen van God toch mooie talenten gekregen dacht ik toen ik de boeken van Hanna Holwerda aan het lezen was. Ik heb mij verwonderd over alle leuke en bijzondere feitjes die in de boeken staan. Het schrijven van boeken is echt een talent van Hanna! Daarom heb ik haar benaderd voor een interview. En de eerste vraag die ik stelde was misschien een open deur, maar ik wilde toch wel weten hoe zij haar talent voor schrijven heeft ontdekt.

“Op een gegeven moment kwam ik er achter dat ik wat anders wilde. Toen ik bij ons in de kerk een kinderdienst mocht organiseren merkte ik dat dit de weg was die ik wilde gaan. De periode om te ontdekken wat die weg dan is, heb ik als een wandeling met God ervaren. Ik vertrouwde erop dat God mij zou leiden. Ik kwam in contact met verschillende organisaties en uitgevers. Zo heb ik ervaren dat als je je talenten de ruimte geeft, dit ook consequenties heeft. Maar je mag God vragen of Hij je wil helpen om je talenten in te zetten. Ik heb ervaren dat toen ik mij overgaf, wat niet van de ene op de andere dag ging, dat God met mij meeging. Ik kan in mijn kracht staan door te doen waar ik goed in ben.”

Hoe kijk je terug op de ontwikkeling van je talent?

“Ik heb als kind lang gedacht dat creatief bezig zijn betekent dat je goed kunt knutselen of tekenen. Gaande weg heb ik ontdekt dat het meer is hoe je hersenen werken. In mijn geval hoe ik de link leg tussen Bijbelverhalen en creatieve werkvormen. Als kind had ik al het idee dat ik anders was dan andere kinderen, niet op een negatieve manier. Maar meer dat ik dingen anders oploste dan andere kinderen. Bij mij kwam er vaak wat anders uit dan bij de anderen wanneer we een opdracht kregen. Voor mij betekent het talent schrijven meer dan het alleen schrijven zelf. In mijn schrijven ben ik bezig om ingewikkelde thema’s voor kinderen begrijpelijk te maken.”

Wat mij opvalt is dat je boeken verrassende elementen bevatten, kun je hier iets over vertellen?

“Ik kwam er achter dat je vanuit de wetenschap en de natuur veel verwijzingen kunt maken naar wie God is. In Rom. 1:20 staat kort samengevat dat je God kunt leren kennen door Zijn schepping. Je kunt je verwonderen over wie God is en hoe groot Hij is. In mijn boeken ga ik niet alleen in op het kijken naar de schepping, maar ga ik een laag dieper en ga ik in op de natuurwetten die in de schepping zitten.

Bijvoorbeeld in het boek ‘Tellen tot je tolt’ staat wat over cicaden, dat zijn een soort insecten. Zij komen één keer in de 17 jaar met z’n allen boven de grond. Als je uitzoekt waarom dit 17 is kom je er achter dat dit een priemgetal is. Wanneer je het ritme van de cicade en zijn roofdieren uitzoekt kom je er achter dat ze elkaar hierdoor heel weinig tegenkomen. Door dit wiskundige principe kunnen deze dieren dus beter overleven. Dan denk ik: hoe kun je dit bedenken? Ik denk dat kinderen ook kunnen denken: dit is toch bizar? Er is een Schepper die dit soort dingen heeft bedacht!

In mijn boek ‘Knetteren en Knallen’ geef ik bewust ook uitleg bij de proefjes. Hierdoor wordt duidelijk hoe ingenieus alles in elkaar zit. Bij mij roept dat verwondering op en dat wil ik graag overbrengen. Daarom vind ik de verbinding tussen science, de bijbel en God zo mooi en het is zo krachtig!”

Hoe spreek je in jouw boeken de verschillende talenten van kinderen aan?

“Wat mij opviel was dat veel materiaal om met Bijbelverhalen aan de slag te gaan best wel talig is en gericht op knutselen. Terwijl kinderen op heel diverse manieren leren, verschillende vormen van intelligentie hebben en ook verschillende interesses hebben. Er zijn kinderen die graag en goed talig leren, maar ook kinderen die goed leren door te doen. In de boeken zitten deze verschillende vormen verwerkt. Ik hoop met mijn boeken meer type kinderen aan te spreken, zodat zij zich allemaal kunnen verwonderen over de bijbel.”

Heb je tips voor ouders om de talenten van kinderen te activeren?

“Geef kinderen de ruimte om hun eigen spel te ontwikkelen. Als ouder heb ik er ook last van gehad dat ik kinderen in hun spel wil inperken of sturen. Of praktische gezien, dat ik geen chaos in mijn woonkamer wil van al het speelgoed. Ik heb geleerd om dat los te laten. Je merkt dat ze daardoor veel vrijer kunnen spelen. Als je dan meespeelt of je kinderen observeert, kun je ook ontdekken waar de interesses en talenten van je kinderen liggen.

Als je wilt ontdekken wat de talenten van je kinderen zijn, dan kun je beter minder vastliggend speelgoed geven. Je hebt speelgoed dat best wel vastligt in hoe je er meespeelt en wat je er mee doet. Bijvoorbeeld kinderlaptopjes of knutselsetjes, daar wordt de creativiteit van kinderen veel minder mee geprikkeld dan wanneer je ze een bak Kapla of een treinbaan geeft. Omdat wat ze er mee kunnen nog niet echt vast ligt.”

Hoe kunnen kinderwerkers deze tip gebruiken tijdens de kindernevendienst? “Ook hier kun je spelmaterialen als Kapla of Lego gebruiken voor verwerkingen. Stel je hebt het gehad over Salomo die de tempel moest bouwen, dan kun je hen de opdracht geven om dit met de Kapla blokjes na te bouwen. Dan koppel je het verhaal aan een

opdracht en kunnen ze er zelf mee aan de slag. Zo kun je bij bijna elk verhaal wel iets verzinnen waarbij kinderen iets kunnen namaken. Ik denk dat dit de begeleiders die helemaal niet van knutselen houden ook kan helpen.

Wat ik ook belangrijk vind en dat geldt voor de kinderwerkers en de ouders, dat het gaat om het proces dat er ontstaat bij de verwerking en niet om het resultaat. Ouders wil ik meegeven om hun kind in plaats van te vragen wat ze hebben gemaakt, te vragen naar hoe heb je het gemaakt en waarom? Het gaat niet om hoe mooi je werkje is, maar dat er door de activiteit een verbinding wordt gelegd met het Bijbelverhaal.” — De boeken die Hanna schrijft bevatten elementen van science, wetenschap en natuur. Met haar boeken wil Hanna ouders stimuleren om samen met hun kinderen God te ontdekken in de Bijbelverhalen door je te laten verwonderen over alle mooie wetenswaardigheden uit de schepping!