Gezinsmoment Jakob

Hoe voer je op een ontspannen manier een gesprek over een Bijbelverhaal? Het kan soms helpen om samen iets te doen. Hierdoor heeft het gesprek iets ongedwongens. Sommige kinderen houden erg van het bouwen van lego. Hieronder vind je een bouwwerk naar aanleiding van het verhaal uit Genesis 27:1 – 28:5. Het verhaal van Jakob die (met behulp van zijn moeder) liegt om de zegen van zijn blinde vader te verkrijgen.

Bouw van lego de tent van Isaäk en zet hierbij vier figuren: Isaak, Rebekka, Jakob en Esau.

De kinderen kunnen hiervoor hun eigen fantasie gebruiken, maar er is ook een bouwomschrijving beschikbaar. Deze is hier te downloaden

Het bouwwerk kan worden gebruikt om in gesprek te gaan met jullie kinderen. Je zou de volgende vragen kunnen stellen:

•           Jakob liegt tegen zijn vader, wat vind je hiervan?

•           Rebekka en Isaak zijn het oneens over hun zoons. Zijn papa en mama het wel eens oneens?

•           Heb jij een broer of een zus? Wat vind jij daar zo leuk aan? En wat is niet zo leuk?

•           En als je geen broer of zus hebt: Hoe vind je dat?

•           Wat zijn de verschillen tussen Jakob en Esau?

•           Met wie zou jij het liefst vrienden zijn? Waarom?

•           Ben jij wel eens jaloers?

•           Jakob brengt lekker eten naar zijn vader om de zegen te ontvangen. Wat is jou lievelingseten?

•           Heb jij wel eens een list toegepast om iets te krijgen wat je wilde hebben? Bij het bouwmoment zou ook het verhaal gelezen kunnen worden. Gebruik hiervoor de Bijbel die het beste bij jullie gezin past.