Pinksteren in drie symbolen

Pinksteren en het werk van de Heilige Geest nu uitgelegd in drie eenvoudige symbolen.

Je zou deze drie symbolen kunnen knutselen met je gezin en ze een mooie plekje kunnen geven in de woonkamer:

In Handelingen 2 lezen we over de uitstorting van de Heilige Geest op het pinksterfeest. Toen de Geest kwam werd hun hart  in vuur en vlam gezet en gaan ze spreken over Gods grote daden. (vers 3, 4, 11B) Van de Geest kregen ze het cadeau om in vreemde talen te spreken (vers 4) maar de moed om over Jezus te vertellen, (vs 14-40) maar ook de kracht om wonderen te doen (Handelingen 3:1-10). Het gevolg was dat veel mensen in Jezus gingen geloven (kruis) (Handelingen 2:41,42)

Ook in ons leven vandaag wil de Heilige Geest vertrouwen op Jezus geven (kruis) lees maar in 1 Korinthe 2:12-14. Daarnaast wil hij ons hart  veranderen naar Zijn karakter, lees maar in Galaten 5: 22 en 23. Daarnaast helpt hij met zijn cadeau om het goede nieuws door te geven aan anderen, lees maar in 1 Korinthe 12: 7-11.