Samen stille tijd… hoe dan?!

Als gezin bij God komen. Niet alleen tijdens het gebed voor de maaltijd, maar als moment waarin iedereen deelt over zijn leven met God. “Stille tijd hoeft niet alleen maar stil te zijn.

“Aan tafel!” galm ik door het huis, terwijl ik de pannen op tafel zet. Een van onze dochters schuift meteen aan. “Eindelijk, over een halfuur begint mijn handbaltraining al.” Ze schept haar bord vast vol. De rest van het gezin is minder snel. “Nog even deze ronde afmaken hoor”, mompelt zoonlief vanachter de Xbox. Onze andere dochters zitten op hun slaapkamer. “Komen jullie nog? We gaan eten!” roep ik onderaan de trap. “Ja!” klinkt het tweestemmig van boven. “Kunnen we nú bidden?” hoor ik ondertussen vanaf de tafel. “Anders begin ik vast, hoor.” Het einde van het liedje? Mijn man die een haastig gebed uitspreekt, terwijl er tijdens dat gebed nog iemand aanschuift, en de sportende dochter halverwege de maaltijd verdwijnt richting haar training. De Bijbellezing waarmee we de maaltijd afsluiten, loopt ze mis.

‘Het moet op de een of andere manier toch mogelijk zijn als gezin bij God te komen?’

“Dit moet toch anders kunnen?” verzucht ik ’s avonds tegen mijn man. “Het moet op de een of andere manier toch mogelijk zijn als gezin bij God te komen?” Hoe pak je dit aan in een druk gezin waar iedereen altijd wel ergens moet zijn? Waar de kinderen niet veel behoefte lijken te hebben aan een gezamenlijk geloofsmoment? Inge Haverkamp is de vrouw achter Roeach Ministries. Vanuit het verlangen dat God het innerlijk van mensen in beweging brengt, organiseert ze verschillende activiteiten en helpt ze mensen in het zetten van concrete stappen richting God. Bovendien heeft Inge zelf een gezin met opgroeiende kinderen. Ze geeft een aantal tips.

Tip 1: stille tijd hoeft niet alleen maar stil te zijn

Stille tijd als gezin kan voor een deel best luidruchtig zijn. Jullie kunnen ervoor kiezen samen een aantal liederen te zingen, of naar een mooie song te luisteren. Jullie kunnen tijdens de stille tijd hardop uit de Bijbel lezen, gedachten met elkaar uitwisselen en voor elkaar bidden. Het gaat erom dat jullie samen naar God zoeken. Zorg er wel voor dat je ook momenten inbouwt, waarop je luistert naar Gods stem. Vaak zijn juist de momenten van stilte de momenten waarop je Zijn stem kunt horen. Hij kan je een bijbeltekst in gedachten brengen of een regel uit een lied. Hij kan je een beeld geven of de aandrang tot het zetten van bepaalde stappen. Blijft het stil? Dat kan ook. God antwoordt op Zijn tijd en Zijn manier.

Tip 2: samen stille tijd houden hoeft niet in dezelfde ruimte te gebeuren

Inge geeft een voorbeeld uit haar eigen gezin. Nadat ze als gezin samen hebben gezongen en gebeden, zoekt iedereen een eigen plekje op in huis. Afzonderlijk van elkaar wordt de stille tijd door iedereen op eigen wijze ingevuld. Daarna komt het gezin weer bij elkaar en is er tijd om te delen wat er is ontvangen. Hier komen vaak mooie gesprekken uit voort, waarna ze elkaar zegenen.

Tip 3: wissel werkvormen af

‘Creatieve kinderen zullen zich dicht bij God voelen, wanneer ze iets kunnen maken’

Mensen verschillen. Waar de een zich dicht bij God voelt, kan dat voor de ander juist niet het geval zijn. Kies daarom werkvormen die bij de gezinsleden passen, en wissel deze af. Kinderen die van lezen houden, zullen blij worden van een verhaal. Kinderen die graag in beweging zijn, zullen meer baat hebben bij een spelvorm. Beeld bijvoorbeeld bijbelverhalen uit, of onderneem als gezin een activiteit. Lees een bijbelgedeelte over de schepping en ga daarna samen zwerfafval oprapen. Creatieve kinderen zullen zich dicht bij God voelen, wanneer ze iets kunnen maken.

Inge legt uit hoe het in haar gezin ging, toen ze startten met het houden van gezamenlijke stille tijd. “Ieder gezinslid knipte teksten en plaatjes waarvan het vond dat deze bij stille tijd hoorden, uit oude tijdschriften. De knipsels werden op de voorkant van een schrift geplakt. Tijdens de momenten van stille tijd werden de schriften verder gevuld. Inmiddels zijn het waardevolle documenten geworden, vol tekeningen en teksten.” Inge bladert ze nog regelmatig door.

‘Zorg er wel voor dat je ook momenten inbouwt, waarop je luistert naar Gods stem’ Als ik de tips van Inge op me in laat werken, zie ik weer mogelijkheden. We hoeven niet allemaal in dezelfde ruimte aanwezig te zijn. We hoeven zelfs niet altijd gelijktijdig stille tijd te houden om tóch samen stille tijd te houden. Ik besluit een gebedslijst te maken, waarop ieder gezinslid een of meerdere gebedspunten kan schrijven voor de komende week. We plannen een moment voor een gezamenlijke start, en een terugkoppeling. Het zijn maar korte momenten die tussen andere activiteiten in worden gepland. We houden ze bewust wat luchtig, zodat niemand zich er ongemakkelijk onder voelt. Maar hé, het begin is er.

Judith van Helden (1979) is schrijfster. Het eerste boek van Judith werd uitgegeven in 2006. Inmiddels staat de teller op zo’n 30 boeken en is ze nog lang niet uitgeschreven. Behalve kinderboeken schrijft ze ook andere teksten en ontwerpt ze onderwijsmaterialen. Verder gaat ze regelmatig op bezoek bij scholen en bibliotheken om over haar werk te vertellen. Naast haar werk als schrijfster, werkt Judith als docent in het HBO. Meer informatie is te vinden op haar website.